2009. november 21. szombat

Poszter-bemutatók beosztása 2009. november 21. szombat 8.00-9.00

2009

 

2009. november 21.

szombat

800-900

Polinszky-terem, előtér

800-810

Művészeti nevelés az ELTE PPK múzeumpedagógiai szakirányú képzés keretében
(Foghtűy Krisztina   Pirka Veronika –  Sipos Endre)

810-820

Gyermekkép a pszichológiai és pedagógiai szaksajtóban az 1960-1980-as években. Antropológiai megközelítések.
(Géczi János – Darvai Tibor)

820-830

Gyermek szabadidő: szabad idő? (Bárdi Árpád János)

830-840

Early Childhood Education in Inclusive Settings – Óvodáskorú gyermekek
(Garai Dóra – Tamás Katalin)

840-850

Tanulásban akadályozott digitális bennszülöttek (?)
(Virányi Anita)

850-900

 

 

2009. november 21. szombat SZIMPÓZIUMOK 9.00-11.00

Időpont/

 


Időpont/

Helyszín

Szimpóziumok

Szimpóziumok

Szimpóziumok

2009. november 21.

szombat

„Én szép tanárkorom” – tanári mesterség a múlt és a jövő határán

Matematikai készségek, képességek és attitűdök tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében

Hermeneutikai megközelítések a felsőoktatás
kutatásában

900-1100

Terem:

N 101

Terem:
N 106

Terem:
Polinszky

Szimpóziumelnökök, opponensek, szekcióvezetők

 

Szabó László Tamás
Golnhofer
Erzsébet

Józsa Krisztián
Mesterházi Zsuzsa

Kozma Tamás
Meleg Csilla

900-920

Kinek jó a jó tanárképzés? – korlátozott és kiterjesztett tanári szerepfelfogás a tanárképzésben
(
Chrappán Magdolna)

Tanulásban akadályozott gyermekek matematikai fejlődése: terminológiai és fogalmi keretek (Kelemen Rita – Szenczi Beáta – Fejes József Balázs)

A Bologna-folyamat „hermeneutikája” (Szolár Éva)

920-940

„Bevezetés az oktatás és az iskola világába” – oktatói és hallgatói tapasztalatok (Úton a drámapedagógia felé)
(Bordás Andrea – Chrappán Magdolna)

Matematikai alapkészségek fejlődése tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében
(Józsa Krisztián – Szabó Ákosné)

Élmények, kudarcok és kihívások a Komáromi Városi Egyetem kutatása kapcsán (Bordás Andrea)

940-1000

Iskolai zaklatás – tanári kompetencia, attitűdváltás a tanárképzésben
(
Buda Mariann)

A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség fejlődése tanulásban akadályozott
(
Kelemen Rita)

„Idegen” a Rózsahegyi Katolikus Egyetemen
(
D. Farkas Csilla)

1000-1020

A digitalizálódó iskola pedagógusai
(Buda András)

Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek matematika attitűdje
(
Józsa Krisztián)

Hermeneutikai módszerek a Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat tanulmányozásában
(Hollósi Hajnalka)

1020-1040

 

A szocio-kulturális tényezők és az intelligencia szerepe a matematikai készségek fejlődésében tanulásban akadályozott
(
Fejes József Balázs –
Szabó Ákosné)

A Székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok
Főiskola
(Ábrahám Katalin)

1040-1100

 

 

 

 

2009. november 21. szombat TEMATIKUS ELŐADÁSOK 9.00-11.00

Időpont/

 


Időpont/

Helyszín

Tematikus előadások

Tematikus előadások

Tematikus előadások

tematikus előadások

Tematikus előadások

2009. november 21.

szombat

Szociális képességek, szociális tanulás

Tanulás, tudás

Tanulás, tudás

Felsőoktatás, felnőttoktatás; Oktatási módszerek, szakmódszertan;

Egészségnevelés, sportpedagógia

900-1100

Terem:
N 110

Terem:
N 111

Terem:
N 119

Terem:
N 104

Terem:
N 105

Szimpóziumelnökök, opponensek, szekcióvezetők

 

Czakó Kálmán

Vidákovich Tibor

Perjés István

Poór Zoltán

Vass Miklós

900-920

A másság az iskolában: egy szubkultúra példája
(Antoni Rita
Gál
Attila)

Az életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák kialakulása a nonformális és informális tanulás dimenziójában
(Kálmán Anikó)

Fogalomcsoportok vizsgálatának módszerei
(Pintér Henriett)

Multidiszciplináris szemléletű pedagógiai módszerek alkalmazása a felsőoktatásban
(Baróti Enikő – Mészáros Attila)

Munkahelyi egészségügyi jellemzők két rendvédelmi szerv összehasonlító vizsgálata alapján.
(Hidvégi Péter)

920-940

A szociálisérdek-érvényesítő viselkedés és a szülői erőforrások vizsgálata 4–17 évesek…
(Kasik László – Tóth Edit)

A tanulási kompetenciák szerepe a tanulásfejlesztésben
(Gaskó Krisztina)

Érettségi a hétköznapokban
(Simay Endre István)

A médiaoktatás közoktatási gyakorlatának vizsgálata
(Herzog Csilla)

A hódmezővásárhelyi mindennapos testnevelés program elemei, mérési rendszere és megítélése a tanulók körében
(Nagy Judit)

940-1000

Harry Potter és a konfliktusok
(Simay Attila Endre)

Egyetemi hallgatók a tanulásról
(Horváth H. Attila)

Terek a kampuszon
(Pataki Gyöngyvér)

Szorzótábla tanítása multikulturális térben
(Köves Gabriella)

A serdülőkori alkoholfogyasztás pedagógiai kezelése
(Szabó Csilla Marianna)

1000-1020

Kommunikációs kompetencia és az anyanyelvi fejlettség szintje a kommunikációs szakos hallgatók körében
(Mohácsi Márta)

Az anyagi halmazok tulajdonságaival, az anyagok változásaival kapcsolatos fogal­mak fejlettsége a 4. évfolyamon
(Korom Erzsébet – Nagy Lászlóné)

A narratív kompetencia fejlesztése konnektivista tanulási környezetben
(Dobó István)

A beszédrögzítő, szövegfeldolgozó munkavégzésre felkészítő ügyviteli szakképzés története Magyarországon (a reformkortól napjainkig)
(Hajdicsné
Varga
Katalin)

Gyakorló pedagógusnők offline mentálhigiénés állapotfelmérése különös tekintettel a női identitástípus megélésének… (Borbáth Katalin)

1020-1040

Szociális háttér, táplálkozás és  a fizikai teljesítmény

(Schaub Gáborné – Szabó Attila)

 

Tanulási stratégiák és tanulói teljesítményváltozás összefüggései 12 és 14 éves tanulóknál
(Ollé János)

 

Multi- kulturalizmusról gyermekirodalmi művek tükrében
(Jenei Teréz)

Jövőorientált nevelés az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában
(Vass Zoltán)

1040-1100

 

 

 

A tankönyvdiplomácia cselekvéstere a két világháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalomban
(Albert B. Gábor)

 

 

 

(c) ONK 2009 Tudományos Programbizottság, INFO-Grafix KFT, Pap-Szigeti Róbert